Ubezpieczenie – informacja!

Poniżej prezentujemy Państwu ofertę firmy Compensa oraz warunki ubezpieczenia dzieci od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Koszt składki rocznej wynosi 40 zł , płatnej u trenera przed(po) zajęciami, wraz z wpisaniem danych dziecka na listę ubezpieczyciela (imię, nazwisko oraz podpis rodzica lub opiekuna prawnego dziecka). Płatności dokonujemy gotówką najpóźniej do dnia 17 września. (poniedziałek). Więcej w rozwinięciu

W związku z licznymi pytaniami rodziców o ubezpieczenie dzieci, zwróciliśmy się do firmy Compensa o przygotowanie oferty, która obejmuje ubezpieczeniem Wasze dziecko zarówno w szkole, jak również na zajęciach pozalekcyjnych, w których uczestniczą Wasze dzieci (zajęcia piłkarskie, zajęcia z zakresu nauki pływania, zajęcia sportowe dla maluchów). Wykupując ubezpieczenie w firmie Compensa, nie muszą Państwo ubezpieczać dziecka w szkole lub przedszkolu, w razie potrzeby nasz ubezpieczyciel wystawi Państwu odpowiednie zaświadczenie, do przedłożenia w placówce oświatowej.

Stowarzyszenie informuję, iż dzieci, które uczestniczą w naszych zajęciach muszą być obowiązkowo objęte ubezpieczeniem  NNW, natomiast wybór ubezpieczyciela pozostawiamy Państwu. Za ewentualny brak ubezpieczenia pełną odpowiedzialność ponoszą rodzice dziecka lub prawni opiekunowie.

W przypadku zaistniałej szkody należy kontaktować się telefonicznie z Panem Rafałem Gałuszą – Agentem Ubezpieczeniowym pod numerem telefonu: 609774712

Warunki ubezpieczenia przygotowane przez Ubezpieczyciela, wraz z odniesieniem się do najczęściej zadawanych pytań

Suma ubezpieczenia 10000 zł –  Trwały uszczerbek na zdrowiu SU 10.000 zł – orzekany na podstawie tabeli uszczerbku. Progresja 500 czyli wzrost SU powyżej 31 % uszczerbku.

Klauzula 2 – Zwrot kosztów leczenia 500 zł (m.in. doraźna pomoc lekarza, wizyty lekarskie, zakup niezbędnych leków i środków opatrunkowych, odbudowa stomatologiczna zębów.)

Klauzula 4 – Zwrot Kosztów rehabilitacji – 500 zł (zwrot za rehabilitację po nw)

Klauzula 5 – zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych – 500 zł (zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych – środki specjalne określone w załączniku nr 1 do OWU. Np ortezy, wózek inwalidzki, kule i laski inwalidzkie.)

Klauzula 7 – zwrot kosztów operacji plastycznych – 5000 zł  (zabieg medyczny wykonywany w placówce medycznej niezbędny z medycznego punktu widzenia w celu zmniejszenia oszpeceń i okaleczeń powierzchni ciała będącym następstwem nw.)

Na stronie internetowej www.compensa.pl znajdują się Ogólne Warunki Ubezpieczenia oferowane przez firmę Compensa, z którymi przed opłaceniem składki należy się zapoznać. Natomiast po zawarciu Polisy otrzymają Państwo wydruk dla siebie.

 

Akademia Piłkarska

AP-RymanowTreningiDrużynyTrenerzy

AP-WisniowajnhjDruzynyTrenerzyMecze-kosdpia kopia

AP-ZarszynTreningiDruzynyTrenerzy

FACEBOOK

Nasi partnerzy

1.1. pasek loga PIL 20gkgvk18-2019


Bez nazwy 2
logo-sankros


logo-efekt


POZOSTALI PARTNERZY