Sportowa Akademia Bobasa

Sportowa Akademia Bobasa to inicjatywa Stowarzyszenia Aktiv Pro skierowana do najmłodszych dzieci, będących w wieku od 1,5 roku do 4 lat. W ramach realizowanych zajęć dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach ruchowych tzw. Szybkich Wiewiórkach oraz zajęciach z nauki pływania i oswajania się z wodą zwanymi Zwinnymi Rybkami. Zajęcia w Akademii Bobasa odbywają się przy aktywnym udziale rodzica. Dziecko dzięki udziale w zajęciach ma możliwość rozwijania swoich umiejętności fizycznych, zwiększenia więzi z rodzicem, jak również oswajanie się z zajęciami w grupie z innymi rówieśnikami. Zajęcia mają charakter ogólnorozwojowy.

Aktywność fizyczna jest bardzo ważnym elementem prawidłowego rozwoju psychofizycznego dziecka, stymuluje wzrastanie ciała, sprzyja harmonii rozwoju, poprawia sprawność motoryczną, co pozwala dziecku na nabycie umiejętności ruchowych, które pozwalają radzić mu sobie w życiu codziennym oraz unikać zagrożeń. Dodatkowo dziecko poprzez udział w zajęciach z innymi dziećmi, nabywa umiejętności zabawy w grupie, poczucia przynależności społecznej, odkrywa w swoim życiu obecność innych osób, a nie tylko swoich rodziców. Nabywa umiejętności radzenia sobie w nowych, nieznanych dotychczas sytuacjach, nabierając pewności siebie i stając się bardziej otwartym na otaczający go świat. Dzięki zabawie w wodzie, dziecko jest sprawniejsze, łatwiej akceptuje nieznane otoczenie, a także chętniej nawiązuje nowe relacje. Rodziny objęte projektem, będą miały okazję do zapoznania się nawzajem, co w przyszłości pozwali im na utrzymywanie bliskich relacji oraz pobudzi chęć organizacji inicjatyw dla innych społeczności, a dzieciom pozwoli na uczestnictwo w wspólnej zabawie. Poprzez realizację projektu zwiększy się świadomość rodziców o potrzebie pobudzania aktywności fizycznej u swoich dzieci, co wpłynie na chęć kontynuacji uczestnictwa w zajęciach sportowych.

Koszt uczestnictwa w zajęciach wynosi:

Szybkie Wiewiórki – 40 zł/miesiąc.

Zwinne Rybki – 100 zł/miesiąc (zawierają opłatę wstępu na basen dla dziecka i rodzica)

Rabat przy pakiecie wynosi 120 zł/miesiąc.

Informacje i zapisy pod numerem telefonu 530915820.


HARMONOGRAM

Szybkie WiewiórkiPoniedziałki 17:30 – 18:30 na salce przy Hali Sportowej w Sieniawie/ w okresie letnim na korcie w Rymanowie.

Zwinne Rybki –  Wtorki 17:15 – 18:00 zajęcia na basenie w Pensjonacie Szajna Spa w Rymanowie Zdroju


herb_aktiv_pro_ziel-kopia

Akademia Piłkarska

AP-RymanowTreningiDrużynyTrenerzy

AP-WisniowaDruzynyTrenerzy

AP-ZarszynTreningiDruzynyTrenerzy

FACEBOOK

Nasi partnerzy

Bez nazwy 2logo-efekt


POZOSTALI PARTNERZY